-

28 anys al seu servei a Sant Feliu de Llobregat